Chauffeurs, die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, boven de vrijstellingsgrens, in het bezit zijn van een vakbekwaamheidscertificaat als het maximaal toelaatbaar gewicht groter is dan 3.500 kg, waarbij dus rijbewijs C/C-E verplicht is.

Bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van de klassen 1 en 7 (ontplofbare en radioactieve stoffen en voorwerpen) geldt deze eis eveneens voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor een B/B-E rijbewijs voldoende is.

Chauffeurs, die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1.000 liter én van tankcontainers, met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3.000 liter moeten dan eveneens in het bezit zijn van een erkend ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Inhoud van de cursus:

 • Gevarenklassen
 • Gevaarsetiketten
 • Wetgeving
 • Scheikundige en natuurkundige begrippen
 • Verpakking
 • Brand en brandbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Uitrusting van het voertuig
 • Regels tijdens het vervoer
 • Documenten
 • Praktijktraining

Soort examen

Mondeling en schriftelijk

Frequentie

1 maal per maand.

Duur

4 dagen; aansluitend examen

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of In company op uw bedrijf.

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

Vooropleiding en/of toelatingseisen

lager onderwijs, goede beheersing van de Nederlandse taal, werkervaring in de branche is een pré.

Bijzonderheden

Examen ADR Basis:

Het basisexamen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel.

Het mondelinge examen duurt 30 minuten.

Het schriftelijke examen bestaat uit 25 multiple choice vragen.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com