Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk.

Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Niet alleen op het gebied van de ARBO wetgeving, maar ook de steeds strengere eisen van de opdrachtgevers met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden aan derden in de ruimste zin van het woord.

Veiligheid hoort bij de vakbekwaamheid en alleen door goede voorlichting en regelmatig opfrissen van de kennis over veiligheidsvoorschriften zijn medewerkers goed toegerust op dit gebied.

Inhoud van de cursus:

  • Arbowet

  • Brand- en explosiegevaar

  • Gereedschap (machines)

  • Werken op hoogte

  • Hijsen en tillen

  • Gevaarlijke stoffen

  • Werken in gesloten ruimten

  • Risicopreventie/persoonlijke beschermingsmiddelen

Na het doorlopen van de opleiding is de cursist in staat onveilige situaties op de werkvloer te onderkennen.

Soort examen

De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen.

Het bij een goed resultaat uitgereikte officiƫle certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Frequentie

Doorlopend, naar gelang inschrijving, dan wel op basis van geplande open-inschrijvingscursussen verspreidt over geheel Nederland.

Ook in-company-cursussen behoren tot de mogelijkheden, hiervoor wordt een offerte opgesteld.

Duur

2 dagdelen (afhankelijk van opdrachtgever)

Cursusplaats

Diverse locaties van Pevaro of in company

Cursustijden

Afhankelijk van dag- of avondcursus

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Geen specifieke vooropleiding nodig.

Bijzonderheden

Deelnemers die de opleidingen Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevenden aansluitend willen volgen, adviseren wij de opleiding Veiligheid voor operationeel leidinggevenden te volgen.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;

  • kopie rijbewijs of paspoort;

adminvl

vlaco_r@hotmail.com