30 jan
2020

Hoewel we nog steeds met spanning op het officiële schrijven van de KMAR (gedateerd 24 december 2019) zitten te wachten, hebben de gevoerde gesprekken bevestigd dat de opleider per 1 februari 2020 dient te controleren dat cursisten in het bezit zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit geldt voor de navolgende cursussen en de bijbehorend herhalingscursussen:

• Medewerker Luchtvracht,
• Medewerker Vluchtbenodigdheden,
• Medewerker Luchthavenbenodigdheden,
• Controleur Luchtvracht,
• Controleur Vluchtbenodigdheden,
• Controleur Luchthavenbenodigdheden,
• Beveiligingsadviseur

Deze eis geldt voor klassikale cursussen bij u op locatie (inhouse), bij klassikale cursussen bij ons op locatie (open inschrijving) en voor de e-learning cursussen.

Bij aanvang van de klassikale trainingen dient de opleider het identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) te controleren. Daarnaast dient de opleider per 1 februari a.s. te controleren of de cursist in het bezit is van een geldige VOG, zodat hij/zij de vertrouwelijke informatie die tijdens de cursus gedeeld wordt, in ontvangst mag nemen. De cursist dient de VOG mee te nemen naar de training.

De KMAR heeft de manier waarop de controle op de VOG bij e-learning moet worden uitgevoerd wijselijk aan de opleider overgelaten. De KMAR stelt zich op het standpunt dat het opleidingsinstituut eerst de VOG gecontroleerd moet hebben (“dient voorafgaande aan de opleiding te worden getoond of te zijn aangeleverd”) alvorens de cursist aan de opleiding mag deelnemen. Dat dit inzien of controleren reeds door de werkgever is gedaan, is voor de KMAR niet voldoende. De contactpersoon die nu in ons opleidingsportaal de e-leaning cursus aanvraagt, moet ons gelijktijdig met het aanmelden van de cursisten, digitaal de VOG’s van de betreffende medewerkers toesturen.

Ondanks deze extra handelingen blijft de prijs van de aangeboden opleidingen ML, CL en BAL bij PMT ongewijzigd.

OPLEIDINGEN.

Vorkheftruck/Reachtruck
De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen.
Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arboregels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen, en kan deze toepassen in de praktijk.
(De cursus voor interne transportmiddelen kent de ééndaagse variant en een meerdaagse opleiding. Ook indien gewenst geldig voor de code 95)
• Doelstelling: Leren veilig werken met een vorkheftruck/reachtruck
• Niveau: VMBO kader
• Lengte/Duur training: 2 dagdelen
• Kwalificaties behaald: Certificaat
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Bedrijfshulpverlening BHV
Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Daarom dienen alle bedrijven, instellingen en organisaties te beschikken over een goed opgeleid personen, die in staat zijn in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen.
• Doelstelling: Ongevallen voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken
• Niveau: VMBO
• Lengte/Duur training: 4 dagdelen
• Kwalificaties behaald: Certificaat
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Vervoer Radioactieve Stoffen IATA
Extra open inschrijving bij PMT!!
30 en 31 Maart
De cursus is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vrachtafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden met het gereedmaken of controleren van radioactieve stoffen die per vliegtuig vervoerd moeten worden.
Deze training behandelt het gebruik van de IATA Voorschriften voor vervoer van klasse 7 radioactieve materialen door de lucht.
De training wordt afgerond met een examen, afgegeven door de inspectie leefomgeving en transport, die na een voldoende resultaat 2 jaar geldig is.
• Trainingslocatie: PMT, Tupolevlaan 41 te Schiphol-Rijk.
• Trainingsduur: 4 dagdelen (2 dagen) (inclusief lunch)
• Prijs: €290,- p.p. (exclusief BTW)
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Basis Medewerker luchthavenbenodigdheden
Op 9 maart 2020 organiseren wij voor de eerste keer een open inschrijving voor basis medewerker luchthavenbenodigdheden. De cursus is bestemd voor degenen die toegang hebben tot goederen die binnen beveiligde gebieden van een luchthaven komen, en voldoen aan de definitie van een “Luchthavenbenodigdheid”.

• Trainingslocatie: PMT, Tupolevlaan 41 te Schiphol-Rijk
• Aanvang: 14:00 uur
• Trainingsduur: 4 uur
• Prijs: € 57,00 p.p. (exclusief BTW)
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Nieuw / New !
Herhalingscursus Controleur Luchtvracht (Engels)
Op 5 maart 2020 organiseren wij voor de eerste keer een open inschrijving voor de herhalingscursus controleur luchtvracht in het Engels.
• Trainingslocatie: PMT, Tupolevlaan 41 te Schiphol-Rijk
• Aanvang: 09:00 uur
• Trainingsduur: 4 uur
• Prijs: € 98,50 p.p. (exclusief BTW)
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Refresher course Screener Airfreight
March 5th 2020 we organize for the very first time a refresher course Screener Airfreight in English. This course is mandatory for screeners, a year after they passed their examination for the basic course.
• Training location: PMT, Tupolevlaan 41 at Schiphol-Rijk.
• Starting time: 09:00 AM
• The course including examination will be finished around 13.00 hours.
• Costs: € 98,50 p.p. (ex. VAT.)
Interested? Sign up at opleiden@cargosecurity.nl

Basiscursus Controleur Luchtvracht (Engels)
Op 20 en 21 maart 2020 organiseren wij voor de eerste keer een open inschrijving voor de basiscursus controleur luchtvracht in het Engels.
• Trainingslocatie: PMT, Tupolevlaan 41 te Schiphol-Rijk.
• Trainingsduur: 4 dagdelen (2 dagen) (inclusief lunch)
• Prijs: € 255,- p.p. (exclusief BTW)
Interesse? Inschrijven kan via opleiden@cargosecurity.nl

Initial course Screener Airfreight
March 20 and 21 2020 we organize for the very first time an initial course Screener Airfreight in English.
• Training location: PMT, Tupolevlaan 41 at Schiphol-Rijk.
• Duration of the training: 2 days (lunch included)
• Costs: € 255,- p.p. (ex. VAT.)
Interested? Sign up at opleiden@cargosecurity.nl

adminvl

vlaco_r@hotmail.com