Doel: Tijdens deze online opleiding krijgt de cursist globaal inzicht, in wet en regelgeving, op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Aan het einde van deze opleiding zijn cursisten in staat, om zendingen met gevaarlijke stoffen te herkennen en ermee om te gaan (opslag, afhandeling). Hiernaast hebben zij geleerd, om verdachte situaties op te merken en adequaat te handelen. In het algemeen is hun veiligheidsbewustzijn toegenomen.

Doelgroep:
Deze opleiding is verplicht voor alle medewerkers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, die bedoeld zijn voor vervoer door de lucht, volgens tabel 1.5 A van het IATA Handboek, zoals: afzenders, luchtvrachtagenten, vervoersbedrijven en afhandelaren,

Structuur van de opleiding:
Afhankelijk van de cursist neemt de E-learning module 1 tot 2 uur in beslag

Bewustwording Gevaarlijke Stoffen (e-Learning)
Alle lesmaterialen worden digitaal aangeboden in de E-learning module

Certificering: De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij meer dan 70% goede antwoorden, ontvangt de cursist een digitaal certificaat.

Vooropleiding: Geen

Lokatie: iedere gewenste locatie met enig apparaat met een internetverbinding en een browser

Wettelijke grondslag:
Deze opleiding is in overeenstemming met de eisen zoals genoemd in 1.5 van het IATA handboek voor Dangerous Goods. PMT GCTC wordt door IATA erkend als opleidingsinstituut inzake gevaarlijke stoffen.


PMT Ground Crew Training Center (GCTC): PMT Ground Crew Training Center (GCTC) biedt verschillende opleidingen aan op gebied van gevaarlijke stoffen, beveiliging luchtvracht, Human Factors en Lithium Batterijen.

Sommige opleidingen zijn klassikaal en als e-learning programma beschikbaar. Andere opleidingen zijn alleen klassikaal of als e-learning programma beschikbaar. Dit wordt achter de titel van de opleiding vermeld.

De voordelen van E-learning opleidingen:

  • De opleiding is te volgen op ieder apparaat met een internetverbinding en een browser
  • De medewerker kan zelf zijn/haar tempo bepalen
  • Het PMT opleidingsportaal geeft de werkgever inzicht in alle certificaten van medewerkers en de geldigheidsduur ervan. Eventueel kan de werkgever besluiten, om de werknemer toegang te geven tot dit portaal.
adminvl

vlaco_r@hotmail.com