[print-me title=”” target=”#post-%ID%” do_not_print=”.entry-title, .entry-meta”]

controlelijst gevaarlijke stoffen stukgoed, gelimiteerde hoeveelheden (LQ)
Algemeen JA NEE NVT
V De te vervoeren hoeveelheden gevaarkijke stoffen overschrijden niet de LQ-waarden zoals genoemd in ADR deel 3.2 tabel A kolom 7a
Vervoerdocument voor gevaarlijke stoffen JA NEE NVT
V/O Niet van toepassing
Identificatie JA NEE NVT
V/O Niet van toepassing
Aantal en type verpakkingen JA NEE NVT
V/O Aantal en type verpakkingen kloppen met de zending
Verpakkingen en Oververpakkingen JA NEE NVT
V/O De verpakkingen zijn heel, schoon en goed afgesloten
Kenmerken JA NEE NVT
V/O Het LQ kenmerk is aangebracht
V/O In geval van oververpakking is de tekst “OVERVERPAKKING” aangebracht
V/O Indien van toepassing is het kenmerk “milieugevaarlijke stof” aangebracht
V/O Indien van toepassing zijn de “richtinggevende pijlen”aangebracht
V/O Overtollige en onjuiste kenmerken zijn verwijderd
Etiketten JA NEE NVT
V/O Niet van toepassing
V/O Overtollige en onjuiste etiketten zijn verwijderd
Vervoerbepalingen JA NEE NVT
V De chaffeur is opgeleid
V Het transportmiddel is gecontroleerd op geschiktheid en deugelijkheid
V In het voertuig is een gekeurd brandblusmiddel van minimaal 2kg aanwezig
V Aanwezige en nieuwe lading zijn gecontroleerd op samenladingsverbod
V De verpakkingen met gevaarlijke stoffen zijn op een zodanige wijze op of in het transportmiddel geplaatst en gefixeerd, dat kantelen, vallen of verschuiven onder normale vervoerscondities wordt voorkomen
Bijzonderheden: V = Verzenden, O = Ontvangen
Als een controle met nee is beantwoord mag de zending niet ontvangen of verzonden worden zonder toestemming van de leidinggevende.
adminvl

vlaco_r@hotmail.com