Elke Erkend Luchtvracht Agent is verplicht om een BAL aan te stellen per vestiging. Het is ook mogelijk om de functie van BAL uit te besteden. Hierdoor krijgt u een onafhankelijke partij die met een frisse blik de organisatie bekijkt en de procedures opstelt.
PMT Advies is voor een groot aantal bedrijven in Nederland de BAL en wij kunnen dit ook voor u zijn.

Wat zijn de taken van de BAL?

– Verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op de luchtvracht;
– Implementatie van de wettelijke eisen die worden gesteld vanuit het Nationaal Beveiligingsplan voor de Burgerluchtvaart;
– Aanspreekpunt van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in geval van calamiteiten met betrekking tot de luchtvrachtveiligheid.

Toetreding EU database

Om toe te kunnen treden tot de EU database moet er eerst worden voldaan aan de criteria die worden opgelegd vanuit de EU regel en-wetgeving . Als eerste moet er een inventarisatie worden gemaakt door middel van de bedrijfsscan, vervolgens worden er procedures opgesteld en wordt het personeel opgeleid. Wanneer aan deze criteria zijn voldaan, zal de KMar worden uitgenodigd middels het invullen van het beveiligingsprogramma . PMT zal bij deze inspectie van de KMar aanwezig zijn.

PMT Advies

Wat kan PMT voor uw bedrijf betekenen? PMT Advies kan u begeleiden in het traject om een erkend luchtvracht agent te worden. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van de wet- en regelgeving betreffende luchtvracht is PMT Advies een goede sparringpartner om uw zaken te behartigen.

Wij bedenken, daar waar nodig, oplossingen op maat, zodat uw organisatie zo min mogelijk wordt belast. Hierdoor kunt u uw kostbare tijd aan andere belangrijke zaken besteden. Hieronder vindt u een aantal zaken welke PMT voor u kan betekenen wanneer u een Erkend luchtvracht agent wilt worden;

– Externe Beveiliging Adviseur Luchtvracht
– Bedrijfsscan
– Opleiden van personeel
– Begeleiding met de vermelding/registratie op de EU database

adminvl

vlaco_r@hotmail.com