De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

(art.8) Hijs- hefwerktuigen en gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

(7.17c)Uit de risico’s die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is en van welke aard.

Of aanpassing van het onderricht en opnieuw verstrekken daarvan nodig is zal in elk geval moeten worden nagegaan als er sprake is van:

  • Functiewijziging en/of wijziging van de werkzaamheden, werkmethoden of werkomstandigheden.

  • Wijziging in maatregelen die in het bedrijf of de inrichting zijn.

  • En wijziging in aard en omvang van risico’s in het werk voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

  • Voorts als uit ervaring blijkt dat het eerder gegeven onderricht niet (meer) het effect heeft dat, gezien de risico’s die het werk voor de betrokken werknemers oplevert, gewenst is.

 

Soort examen

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.

 

Frequentie

In onderling overleg met opdrachtgever.

 

Duur

1 dagdeel (4 uur incl. toets)

 

Cursusplaats

Locatie Gennep (Maandag, dinsdag en Woensdag)

Locatie Den Bosch (Donderdag en Vrijdag)

In company op uw bedrijf (minimale deelname 6 personen);

 

Cursustijden

In onderling overleg

 

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Minimum leeftijd 16 jaar

 

Bijzonderheden

De theorie wordt getoetst d.m.v.multiple choice vragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.

De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder worden niet door de instructeur beoordeeld.

Om toch aantoonbaar te maken dat de heftruckchauffeur beschikt over een voldoende mate van deskundigheid dient hij bij aanvang van de training naast de pasfoto en de kopie identiteitsbewijs tevens een kopie van het eerder behaalde heftruckdiploma o.i.d. bij de docent in te leveren.

Wanneer de chauffeurs een voldoende behalen voor de theoretische toets, die bedoeld is als productevaluatie van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Vorkheftruckchauffeur met het daarbij behorende veiligheidspasje.

 

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;

  • kopie rijbewijs of paspoort;

adminvl

vlaco_r@hotmail.com