ADR-certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Om in bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs een herhalingstoets af te leggen.

Deze toets moet zijn afgelegd in het jaar vóórdat de geldigheid van het oude certificaat verloopt.

Nadat het oude certificaat zijn geldigheid heeft verloren dient het basisexamen, eventueel aangevuld met de gewenste aanvullende examens, te worden afgelegd.

Inhoud van de cursus:

 • Gevarenklassen

 • Gevaarsetiketten

 • Wetgeving

 • Scheikundige en natuurkundige begrippen

 • Verpakking

 • Brand en brandbestrijding

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Uitrusting van het voertuig

 • Regels tijdens het vervoer

 • Documenten

 • Praktijktraining

Soort examen

Mondeling en schriftelijk

Frequentie

1 maal per maand.

Duur

2 dagen

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland of In company op uw bedrijf.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com