10 mrt
2020

Op 5 februari 2020 ontvingen wij van de Koninklijke Marchaussee (KMAR) een brief, waarin wordt bevestigd, dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) een nieuw standpunt hebben ingenomen, ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid voor de controle van het achtergrondonderzoek en een geldig identiteitsbewijs, die vooraf moet gaan aan het verstrekken van niet-publiek-toegankelijke informatie, tijdens een opleiding. Deze eindverantwoordelijkheid ligt voortaan bij de opleidingsorganisatie.

Als er geen getuigenis van een voltooid achtergrondonderzoek door de cursist kan worden overlegd, dan dient de opleidingsorganisatie de cursist de deelname aan de opleiding te ontzeggen.

Verwarring over nieuwe regelgeving

Deze nieuwe regelgeving heeft voor verwarring gezorgd onder bedrijven en cursisten. Om meer helderheid te verschaffen en teleurstelling te voorkomen, hebben we een aantal van hun vragen aan de KMAR voorgelegd. De antwoorden kunt u hieronder lezen.

Uitgangspunten

  • De Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998. Punt 11.1.5 en hoofdstuk 3 van het Nationaal Trainingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart (NTBB). Punt 11.1.5 spreekt over een afgerond achtergrondonderzoek of een aan de in dienst name voorafgaande controle.
  • De Uitvoeringsverordening (EU) 2019/103 licht toe wat er onder een achtergrondonderzoek dient te worden verstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard achtergrondonderzoek en een uitgebreid achtergrondonderzoek.

Toelichting KMAR

In antwoord op onze vragen geeft de KMAR de volgende toelichting:

  • Behalve een VOG wordt ook het VGB geaccepteerd als achtergrondonderzoek, voor cursussen waar VOG voor vereist is.
  • Een Duitse, Belgische, Franse, Poolse en andere buitenlandse VOG wordt NIET geaccepteerd als achtergrondonderzoek. De betreffende buitenlandse medewerker kan en moet een VOG in Nederland aanvragen.
  • Een VOG, uit het buitenland afkomstig, kan na vertaling niet gelden als geldig Nederlands VOG (ook niet als de vertaling door een beëdigd tolk is uitgevoerd). De richtlijnen voor de aanvraagprocedure van een VOG en de doelgroepen voor wie een Nederlandse VOG van toepassing is, geldt voor elke nationaliteit. Een buitenlandse “VOG” vertalen is niet van toepassing omdat het niet om de inhoud van het document gaat, maar om de

eigen onderzoeksresultaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis). Justis is de enige instantie, die conform de wetgeving gemachtigd is, om een VOG af te geven. Iedereen, ook natuurlijke personen die niet in Nederland zijn geregistreerd, kan een Nederlandse VOG aanvragen. Voor informatie hieromtrent en verdere vragen verwijzen wij graag naar de website van Justis.

https://www.justis.nl/producten/vog/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-een-vog-aanvragen-als-ik-niet-ben-ingeschreven-in-de-brp.aspx

  • De screening door de korpschef politie (bijvoorbeeld in het geval van de verplichte screening van beveiligers) wordt NIET geaccepteerd als achtergrondonderzoek.

Met dit bericht hopen wij u goed te informeren en u erop te attenderen, dat VOG’s voor cursisten tijdig worden aangevraagd, om deelname aan onze opleidingen te garanderen.

PMT is op geen enkele manier betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe regelgeving. Voor nadere informatie of reacties kunt rechtstreeks contact opnemen met de KMAR.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com