Objectbeveiligers van PMT kunnen uw terrein, loods, warehouse en kantoor beveiligen tegen inbraak, insluiping, diefstal en brand. De beveiliger kan snel ingrijpen als er zich een calamiteit voordoet, waardoor de eventuele schade beperkt blijft.

De taken van een objectbeveiliger kunnen onder meer zijn: het uitvoeren van brand-, opening- en sluitrondes, controle op in- en uitgaande goederen inclusief visitatie en inschrijven van bezoekers.