07 apr
2020

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat i.o.v. met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleent ontheffing, voor periodieke opleidingen, die betrekking hebben op vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en die tussen 1 maart 2020 en 30 november 2020 moeten worden gevolgd.

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19913.html

Blijf up-to-date, vergeet ons niet te volgen op ,

adminvl

vlaco_r@hotmail.com