Naast ontdoeners en be- en verwerkers zijn er nog andere partijen betrokken bij afvalstoffen.

Dit zijn de vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-ers).

Per 1 januari 2004 zijn vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars verplicht zich te laten registreren op de landelijke Lijst Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (lijst VIHB).

De NIWO is de uitvoeringsinstantie, die de aanvraag voor vermelding op de lijst van VIHB-ers behandelt.

Er worden drie eisen gesteld:

  • betrouwbaarheid

  • vakbekwaamheid

Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet u in het bezit zijn van het erkend vakdiploma vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars.

Soort examen

Schriftelijk/Computer.

De cursist dient zelf het examen Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB) aan te vragen en te betalen aan SEB (070) 307 09 16.

Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoord mogelijkheden.

Frequentie

Op aanvraag.

Duur

4 dagdelen.

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland.

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus.

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal

Bijzonderheden

Bedrijven, die in het bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (afgegeven door de NIWO) worden geacht aan de eisen te voldoen en hoeven dus niet opnieuw het examen Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB) af te leggen.

Zij kunnen direct een aanvraag indienen bij de NIWO voor opname op de lijst.

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

  • volledig ingevuld inschrijfformulier.

  • kopie rijbewijs of paspoort.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com