De Europese richtlijn veiligheidsadviseur 96/35 stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, of met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, met ingang van het jaar 2000 over een veiligheidsadviseur moeten beschikken.

Inhoud van de cursus:

Volgens de Europese Richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de navolgende taken:

 • nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.

 • de onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.

 • het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.

Overige taken kunnen zijn:

 • bestudering en opstellen van werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de gevaarlijke goederen ten doel hebben.

 • advisering bij aankoop van vervoersmiddelen of bijzondere behoeften, zoals uitrustingsstukken, betrekking hebbende op de gevaarlijke goederen.

 • het vaststellen of betrokken werknemers een passende opleiding hebben genoten en aantekeningen daarvan in persoonlijke dossiers zijn opgenomen.

 • het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen.

 • het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken.

 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen.

 • het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.

 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.

 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheids-documenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.

 • het invoeren van controlemethoden die erop gericht zijn dat de voorschriften met betrekking tot het laden en het lossen worden nageleefd.

Soort examen

Schriftelijk

Frequentie

4 maal per jaar.

Duur

5 dagen of 10 dagdelen.

Cursusplaats

Diverse plaatsen in Nederland.

Cursustijden

08.30 tot 16.00 uur of avondcursus

Vooropleiding en/of toelatingseisen

Goede beheersing van de Nederlandse taal (leesvaardigheid). Basiskennis gevaarlijke stoffen. ADR-certificaat is een pré.

Bijzonderheden

De volgende examenmogelijkheden worden geboden:

1. Gemeenschappelijk deel + wegvervoer + binnenvaart + spoorvervoer

2. Gemeenschappelijk deel + twee vervoermodaliteiten

3. Gemeenschappelijk deel + één vervoersmodaliteit.

Het examen voor mogelijkheid 1) bestaat uit 80 meerkeuzevragen en een casus.

Het examen voor mogelijkheid 2) bestaat uit 60 meerkeuzevragen en een casus

Het examen voor mogelijkheid 3) bestaat uit 40 meerkeuzevragen en een casus.

ADR Certificaat:

Wanneer u dit certificaat niet heeft, raden wij u hierbij aan contact op te nemen met de cursusadministratie zodat zij het ADR-basisboek voorafgaand aan de cursus kunnen toesturen zodat u zich nog terdege kunt voorbereiden

Benodigdheden voor inschrijving en examenaanvraag

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier.

 • Kopie rijbewijs of paspoort.

Opmerkingen

Het basis ADR-boek en de officiële wetteksten worden op de eerste cursusdag uitgereikt.

Overige vervoersmodaliteiten op aanvraag.

adminvl

vlaco_r@hotmail.com